Przejdź do głównej zawartości

Funkcje warunkowe

W większości raportów w formułach stosujemy funkcje warunkowe.
Okazuje się, że Crystal Reports posiada wiele różnych konstrukcji warunkowych, które warto znać i dobierać do konkretnego przypadku.


Funkcja if-else-then

To podstawowa i najczęściej stosowana funkcja warunkowa w Crystal Reports.

Przykład:
if {Orders Detail.Quantity} <> 1 then "wiele wartości" else "wartość pojedyncza" 

Pamiętajcie, że typ formuły jest określany na podstawie pierwszej zwracanej wartości. W związku z tym nie możemy mieszać typów w jednej formule.

Przykład niepoprawny:
if {Orders Detail.Quantity} <> 0 then {Orders Detail.Quantity} else "nothing" 

Taka formuła wyświetli błąd, gdyż Crystal spodziewa się wartości numerycznej na podstawie pierwszej pierwszej wartości. Zatem musimy dokonać jawnej konwersji typu.

Przykład poprawny:
If {Orders Detail.Quantity} <> 0 Then ToText({Orders Detail.Quantity}) Else "nothing" Funkcje if-then-else można zagnieżdżać, ale lepiej zachować umiar.


Przykład:
if {Taxes.Description}='Kategoria 23%' then '23' else 
if {Taxes.Description}='Kategoria 8%' then '8' else
if {Taxes.Description}='Kategoria 0%' then '0' else 
if {Taxes.Description}='Kategoria BEZVAT' then 'BezVat' else 0 
Funkcja IIF
Bardzo podobną konstrukcją do if-else-then jest funkcja IIF i różni się tylko składnią.


Przykład:
IIF ({Orders Detail.Quantity} <> 1,"wiele wartości","wartość pojedyncza" )Funkcja Switch
Funkcja switch umożliwia zastąpienie wielu zagnieżdżonych funkcji if-then-else jedną zgrabną konstrukcją. Dzięki temu nasza formuła stanie się bardziej czytelna i możemy uniknąć błędów.


Przykład


Switch (
{Orders.Order Amount} > 5000, "large", 
{Orders.Order Amount} < 1000, "medium", 
 True, "small")  
Funkcja select-case
To bardzo słabo udokumentowana funkcja (brak opisu w helpie) ale może bardzo uprościć nasze formuły.

Przykład:

select {Taxes.Description} 
case 'Kategoria 23%': '23' 
case 'Kategoria 8%': '8' 
case 'Kategoria 0%': '0' 
case 'Kategoria BEZVAT': 'BezVat' 
default: '0' 


Funkcja Choose
Jeszcze na koniec jedna ciekawa funkcja Choose, która na podstawie pierwszego argumentu, który musi być liczbą, zwraca określony element z listy. Oczywiście może być stosowana tylko w bardzo specyficznych sytuacjach.

Przykład
Choose (3, "poniedziałek", "wtorek", "środa", "czwartek") 

zwraca "środa".

Co ciekawe, można również zwracać zakresy danych.

Przykład
Choose (2, 10 To 20, 100 To 200, 60 To 70) 
zwraca zakres liczb od 100 do 200.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Lista funkcji Crystal Reports po polsku

Opracowałem kiedyś skróconą listę funkcji Crystal Reports po polsku, aby mieć podręczną ściągawkę podczas tworzenia formuł. Pewnie i Wam się przyda dlatego ją teraz publikuję. To oczywiście tylko kilkadziesiąt funkcji spośród kilkuset, które znajdują się w Crystal Reports. Dlatego zamierzam stworzyć kompletną listę funkcji CR 2008.

Postaram się również dodać kolumnę z wersją Crystal Reports od której jest dostępna funkcja, bo wciąż są użytkownicy starszych wersji.

Czekam na sugestie, komentarze i ewentualnie propozycje lepszych tłumaczeń.

Na początek pytanie - jaki format preferujecie? PDF, HTML a może HTML Help z możliwą wyszukiwania?

Jak używać SQL Expression?

SQL Expression to taka formuła, której treścią jest zapytanie SQL do bazy danych.

Niestety, bezpośrednie wklejenie zapytania SQL kończy się najczęściej błędem"Error in compiling SQL Expression : Failed to retrieve data from the database".

Większość użytkowników w tym momencie kończy przygodę z SQL Expression, gdyż podręcznik użytkownika niewiele mówi na ich temat i nie przytacza żadnego przykładu.

Rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki...

Treść zapytania SQL musi być otoczone nawiasem! - to taki pomysł twórców Crystala.

Zapytania musi zwracać wartość skalarną! - czyli musi zwracać pojedynczą wartość, a nie zestaw rekordów. Najczęściej jakąś funkcję agregującą np. sumę

Oto przykład:

Gotowe! Taką formułę można umieścić na raporcie lub wykorzystać do dalszego przetwarzania.


To również bardzo dobry sposób na optymalizację raportu, zwłaszcza w przypadku gdy posiadamy w raporcie podraporty, które służą tylko pobieraniu pojedynczej wartości. Niestety trzeba znać chociażby podstawy jęz…

Konwersja daty w CDN Optima

Crystal Reports jest bardzo często zintegrowany z popularnymi aplikacjami. Przykładem jest system CDN Optima. Początkujących użytkownikom sprawiają kolumny z datą, bo data nie jest zapisana jako datetime lecz jako liczba. Otóż data w CDN Optima zapisana jest w formacie Clarion, czyli liczba dni, które upłynęły od daty 1800-12-28. (Czy ktoś wie co to za data w historii?) Dlatego jeśli chcemy użyć takiego pola na raporcie, pierwsze co powinniśmy zrobić to dokonać konwersji liczby na datę. W innym przypadku Crystal Reports nie będzie wiedział, że jest to data i żadne formatowanie dat, grupowanie po okresach nie będzie działać. Formuła do konwersji formatu Clarion na datę:
Jeśli mamy wiele takich pól to najlepiej utworzyć własną funkcję: