Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2017

Konwersja daty w CDN Optima

Crystal Reports jest bardzo często zintegrowany z popularnymi aplikacjami. Przykładem jest system CDN Optima . Początkujących użytkownikom sprawiają kolumny z datą, bo data nie jest zapisana jako datetime lecz jako liczba. Otóż data w CDN Optima zapisana jest w formacie Clarion, czyli liczba dni, które upłynęły od daty 1800-12-28 . (Czy ktoś wie co to za data w historii?) Dlatego jeśli chcemy użyć takiego pola na raporcie, pierwsze co powinniśmy zrobić to dokonać konwersji liczby na datę. W innym przypadku Crystal Reports nie będzie wiedział, że jest to data i żadne formatowanie dat, grupowanie po okresach nie będzie działać. Formuła do konwersji formatu Clarion na datę : Jeśli mamy wiele takich pól to najlepiej utworzyć własną funkcję:

Wskaźnik

W Crystal Reports brakuje opcji, która umożliwia wyświetlenia wartości w postaci graficznego wskaźnika tak jak to potrafi Excel. Na szczęście istnieje pewien sposób aby uzyskać efekt jak poniżej... Załóżmy, że mamy pole w tabeli, które posiada wartość procentową zapisaną w postaci ułamka 0..1 Skrypt do założenia przykładowej tabeli: Umieść pole Progress na raporcie Zaznacz opcję Size and Position i przy parametrze Width wpisz formułę: Dzięki temu rozmiar pola będzie uzależniony od wartości procentowej. Tajemnicza stała 1440 to coś podobnego do rozdzielczości DPI - więcej na ten temat znajdziesz w moim starym wpisie . Zaznacz pole, wybierz opcję Highlighting Expert , wpisz progi i określ formatowanie: Zaznacz pole, wybierz opcję Format Field , przejdź na zakładkę Common i w opcji Display String wpisz formułę: Gotowe!

Zamiana daty i czasu na data-czas

Kolejne szkolenie u klienta i kolejne wyzwanie za mną... Chodziło o wygenerowanie raportu czasu pracy z uwzględnieniem, że zmiana następuje o godz. 6:00 a nie o północy. To znaczy, że godziny do 6:00 powinny być jeszcze zaliczane do dnia poprzedniego. Dodatkowym utrudnieniem u klienta był fakt, że data w bazie danych była rozbita na 2 pola: data w formacie: yyyy-mm-dd 00:00:00 godzina w formacie: 1900-01-01 HH:mm W takim razie do dzieła! Załóżmy, że mamy następującą tabelę: 1. Tworzymy formułę która zamieni 2 osobne pola z datą i czasem w jedno pole typu datetime: W ten sposób otrzymamy jedną wartość w formacie yyyy-mm-dd HH:mm 2. Następnie od tak utworzonej daty odejmujemy 6 godzin: Otrzymamy w rezultacie coś takiego: Kolumna WorkDate wyświetla datę do której została zakwalifikowana pozycja. Na podstawie tak utworzonej formuły można utworzyć grupowanie na raporcie.